GEFECHTSSTAND AIRPORT TWENTE

LFM blog

We zijn gevraagd een belevenisplek te maken op de vliegbasis Twente. Op deze plek bevinden zich meerdere historische ‘layers’ die een rol hebben gespeeld in [ ontstaans- ] geschiedenis van Enschede [ wordt vervolgt ]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: